תכנון מס בישראל וארצות הברית לפעילות עסקית

הכולל בחינת מבנה כל הפעילות העסקית, הן בישראל והן בארה"ב, להשגת מבנה מיטבי מבחינת מס.

תכנון מס עסקי במבנה של מיזוגים

רכישת ומכירת עסקים ומיזמים משותפים תוך מתן דגש על מזעור המס בגין העברת נכסים וזכויות.

תכנון מס בינלאומי לפרטיים (הן בישראל והן בארצות הברית)

הכולל תכנון הכנסות, העברת נדל"ן ומתנה בארה"ב, תכנון עזבונות, תכנון לרכישת נכסים בארה"ב על ידי תושבים זרים, תכנון רכישת נכסים על ידי אזרחי ותושבי ארה"ב ברחבי העולם וויתור על אזרחות ארה"ב.

תכנון מס לעסקים

כולל עסקים זרים הפועלים בארה"ב, עסקים אמריקאים הפועלים מחוץ לארה"ב, ועסקים זרים הפועלים בישראל.

תכנון מס בינלאומי לעסקים

דגש על שיקולי יעילות, ופונקציונאליות, ניצול זכויות תחת אמנות מס בינלאומיות (במקום שקיימות) ושימוש בחברות הממוקמות בתחומי שיפוט מס נמוכים.

ייצוג מול רשויות המס האמריקניות

ביחס לנושאי גבייה, מתן סיוע במשא ומתן להסכמי תשלומים, וגיבוש הצעות ופשרה

ייצוג מול רשויות המס האמריקניות בכל הקשור לדיווחים על חשבונות בנק זרים

(FBAR) והגשת גילוי מרצון בהקשר של חשבונות והכנסות מחוץ לארה"ב על ידי תושבי אזרחי ארה"ב.

תכנון מס ומתן ייצוג ללקוח

ביחס לכל ההיבטים של תכנון מס עיזבון, מס מתנה כולל שימוש בנאמנויות, קרנות ביטוח חיים, פטור ממס מתנה שנתי, ונאמנויות למי שאינם אזרחים.