מתן ייעוץ במשא ומתן

ברכישה ובמכירת נכסים פרטיים ומסחריים וקרקע בלתי מפותחת.

ניסוח הסכמי מימון ומשכנתאות

כולל שעבודים.

עריכת הסכמי שכירות

נדל"ן לטווח קצר וארוך לפרטיים ולעסקים.

מתן ייעוץ וייצוג

של פרטיים ועסקים מול מוסדות פיננסיים בנושאי מימון, משכנתאות.

ייצוג חברות

נדל"ן וניהול בעלי נכסים ביחס להסכמי ניהול, מתן ייעוץ בסכסוכי חובות ובסכסוכים בין חברות ניהול ובעלי נכסים.

עריכת הסכמים

מול ועבור סוכני נדל"ן בהתקשרותם זה עם זה.