תכנון מס עיזבון

מתנה ומס דורות בארה"ב

ניהול עזבונות

בניו יורק ובישראל

צו קיום צוואה

וצו קיום ירושה בישראל

כתיבת נאמנויות על פי מדינת ניו יורק

כולל נאמנויות ביטוח חיים

עריכת צוואות

סטנדרטיות ומורכבות.