לילך שם טוב חברת עורכי דין – פתרונות יצירתיים במשפט

ייעוץ משפטי

אישי.

גלובלי.

יצירתי.

עורכי דין מנוסים

"כל לקוח הוא ייחודי, כל עסקה היא ייחודית. הצורך שלך – הוא העסק שלנו"

לילך שם טוב, עו"ד

חברות ומסחרי

עזרה בהקמה של גופים עסקיים, כולל מתן ייעוץ לגבי מבנה הפעילות העסקית, תוך דגש על הפונקציונליות, היעילות והמיסוי.

מיסים

הכולל בחינת מבנה כל הפעילות העסקית, הן בישראל והן בארה"ב, להשגת מבנה מיטבי מבחינת מס.

נדל"ן

מתן ייעוץ במשא ומתן, ברכישה ובמכירת נכסים פרטיים ומסחריים וקרקע בלתי מפותחת.

תכנון עיזבון

תכנון מס עיזבון, מתנה ומס דורות בארה"ב

שירותים נוטריוניים

שירותי נוטריון ישראלי