לילך שם טוב חברת עורכי דין – פתרונות יצירתיים במשפט

שירותים

לילך שם טוב חברת עורכי דין

תחומי עיסוק

משפט אזרחי-מסחרי

הקמת תאגידים

עזרה בהקמה של גופים עסקיים, כולל מתן ייעוץ לגבי מבנה הפעילות העסקית, תוך דגש על הפונקציונליות, היעילות והמיסוי.

פונקצית יועץ משפטי

הענקת מגוון רחב של שירותים משפטיים לחברות, הכולל ייעוץ משפטי הן בעיסוקי היום-יומיים של החברה והן לגבי עסקאות יחודיות וחד פעמיות.

מזוגים ורכישות:

ליווי העסקה החל משלב זכרון הדברים, דרך עריכת “due diligence” וכלה בעריכת מסמכי מיזוג ורכישה וסגירת העסקה, תוך ניתוח שיקולים משפטיים ושיקולי מס ומתן דגש על מאפייניה הייחודיים של העסקה ושל בעלי העסק.

עריכת הסכמים בין בעלי עסקים

עריכת הסכמים בין בעלי עסקים, לרבות הסכמים בין בעלי מניות, הסכמי שותפות והסכמי הפעלה לחברות מסוג LLC בארה"ב.

מיזמים משותפים

עריכת מסמכי וליוי מיזמים משותפים תוך דגש על היבטי משפט, מס ותפעול.

הלוואות ומימון

ייצוג לווים עסקיים ופרטיים ומתן ייעוץ משפטי מלא במשא ומתן בלקיחת הלוואות וקווי אשראי תוך ניתוח שיקולי מס מול מוסדות בנקאיים.

יחסי עובד-מעביד (בניו יורק)

ליווי מעסיקים ועובדים ביחסיהם בקשרי עובד מעביד, קבלנים, כולל הכנת חוזי העסקה, ניהול ואי תחרות, ייעוץ ביחס למתן תמריצי עובדים (כולל אופציות במניות) ותכנוני מס הקשורים לכך וכן הכנת נהלי עבודה לעובדים.

קניין רוחני

ייצוג משפטי הנוגע לקניין רוחני של לקוחותינו, כולל סיוע בבדיקה ורישום שם מסחרי, סימן מסחרי, אינטרנט ומסחר אלקטרוני, ייעוץ ביחס לבעיות שיפוט, בעיות תאימות ובעמידה בדרישות סותרות בתחום שיפוט חופף.

עסקאות

בנוסף לעסקאות המצוינות לעיל, המשרד אף עוסק ביצירת הסכמי התקשרות עם ספקים, יצרנים, משווקים, מפיצים, הסכמי מכר, שירותים, מקרקעין ומיטלטלין.

אלטרנטיבות להתדיינות משפטית

במידת האפשר, הפירמה תנסה לחסוך ללקוח את אי הנעימות והעלויות הכרוכות בליטיגציה בבתי המשפט. לשם כך, תפעיל הפירמה את כל הכלים שברשותה על מנת להגיע ליישוב הסכסוך באמצעים אחרים, כגון מו"מ או גישור וכן תעשה כל שביכולתה על מנת להצביע ליריב את חולשותיו המשפטיות על מנת לקדם פתרון הסכסוך ללא ליטיגציה.

מיסים

תכנון מס בישראל וארה"ב לפעילות עסקית

הכולל בחינת מבנה כל הפעילות העסקית, הן בישראל והן בארה"ב, להשגת מבנה מיטבי מבחינת מס.

תכנון מס עסקי במבנה של מיזוגים

רכישת ומכירת עסקים ומיזמים משותפים תוך מתן דגש על מזעור המס בגין העברת נכסים וזכויות.

תכנון מס בינלאומי לפרטיים

(הן בישראל והן בארה"ב) הכולל תכנון הכנסות, העברת נדל"ן ומתנה בארה"ב, תכנון עזבונות, תכנון לרכישת נכסים בארה"ב על ידי תושבים זרים, תכנון רכישת נכסים על ידי אזרחי ותושבי ארה"ב ברחבי העולם וויתור על אזרחות ארה"ב.

תכנון מס לעסקים,

תכנון מס לעסקים, כולל עסקים זרים הפועלים בארה"ב, עסקים אמריקאים הפועלים מחוץ לארה"ב, ועסקים זרים הפועלים בישראל.

תכנון מס בינלאומי לעסקים

תוך שימת דגש על שיקולי יעילות, ופונקציונאליות, ניצול זכויות תחת אמנות מס בינלאומיות (במקום שקיימות) ושימוש בחברות הממוקמות בתחומי שיפוט מס נמוכים.

ייצוג מול רשויות המס האמריקניות ביחס

ייצוג מול רשויות המס האמריקניות ביחס לנושאי גבייה, מתן סיוע במשא ומתן להסכמי תשלומים, וגיבוש הצעות ופשרה.

ייצוג מול רשויות המס האמריקניות

ייצוג מול רשויות המס האמריקניות בכל הקשור לדיווחים על חשבונות בנק זרים (FBAR) והגשת גילוי מרצון בהקשר של חשבונות והכנסות מחוץ לארה"ב על ידי תושבי אזרחי ארה"ב

תכנון מס ומתן

ייצוג ללקוח ביחס לכל ההיבטים של תכנון מס עיזבון, מס מתנה כולל שימוש בנאמנויות, קרנות ביטוח חיים, פטור ממס מתנה שנתי, ונאמנויות למי שאינם אזרחים.

מקרקעין בארה"ב ובישראל

מתן ייעוץ במשא ומתן, ברכישה ובמכירת נכסים פרטיים ומסחריים וקרקע בלתי מפותחת.

ניסוח הסכמי מימון ומשכנתאות, כולל שעבודים.

עריכת הסכמי שכירות נדל"ן לטווח קצר וארוך לפרטיים ולעסקים.

ייצוג חברות נדל"ן וניהול בעלי נכסים ביחס להסכמי ניהול, מתן ייעוץ בסכסוכי חובות ובסכסוכים בין חברות ניהול ובעלי נכסים.

עריכת הסכמים מול ועבור סוכני נדל"ן בהתקשרותם זה עם זה.

עלינו

משפט אזרחי-מסחרי

הקמת תאגידים

עזרה בהקמה של גופים עסקיים, כולל מתן ייעוץ לגבי מבנה הפעילות העסקית, תוך דגש על הפונקציונליות, היעילות והמיסוי.

פונקצית יועץ משפטי

הענקת מגוון רחב של שירותים משפטיים לחברות, הכולל ייעוץ משפטי הן בעיסוקי היום-יומיים של החברה והן לגבי עסקאות יחודיות וחד פעמיות.

מזוגים ורכישות:

ליווי העסקה החל משלב זכרון הדברים, דרך עריכת “due diligence” וכלה בעריכת מסמכי מיזוג ורכישה וסגירת העסקה, תוך ניתוח שיקולים משפטיים ושיקולי מס ומתן דגש על מאפייניה הייחודיים של העסקה ושל בעלי העסק.

עריכת הסכמים בין בעלי עסקים

עריכת הסכמים בין בעלי עסקים, לרבות הסכמים בין בעלי מניות, הסכמי שותפות והסכמי הפעלה לחברות מסוג LLC בארה"ב.

מיזמים משותפים

עריכת מסמכי וליוי מיזמים משותפים תוך דגש על היבטי משפט, מס ותפעול.

הלוואות ומימון

ייצוג לווים עסקיים ופרטיים ומתן ייעוץ משפטי מלא במשא ומתן בלקיחת הלוואות וקווי אשראי תוך ניתוח שיקולי מס מול מוסדות בנקאיים.

יחסי עובד-מעביד (בניו יורק)

ליווי מעסיקים ועובדים ביחסיהם בקשרי עובד מעביד, קבלנים, כולל הכנת חוזי העסקה, ניהול ואי תחרות, ייעוץ ביחס למתן תמריצי עובדים (כולל אופציות במניות) ותכנוני מס הקשורים לכך וכן הכנת נהלי עבודה לעובדים.

קניין רוחני

ייצוג משפטי הנוגע לקניין רוחני של לקוחותינו, כולל סיוע בבדיקה ורישום שם מסחרי, סימן מסחרי, אינטרנט ומסחר אלקטרוני, ייעוץ ביחס לבעיות שיפוט, בעיות תאימות ובעמידה בדרישות סותרות בתחום שיפוט חופף.

עסקאות

בנוסף לעסקאות המצוינות לעיל, המשרד אף עוסק ביצירת הסכמי התקשרות עם ספקים, יצרנים, משווקים, מפיצים, הסכמי מכר, שירותים, מקרקעין ומיטלטלין.

אלטרנטיבות להתדיינות משפטית

במידת האפשר, הפירמה תנסה לחסוך ללקוח את אי הנעימות והעלויות הכרוכות בליטיגציה בבתי המשפט. לשם כך, תפעיל הפירמה את כל הכלים שברשותה על מנת להגיע ליישוב הסכסוך באמצעים אחרים, כגון מו"מ או גישור וכן תעשה כל שביכולתה על מנת להצביע ליריב את חולשותיו המשפטיות על מנת לקדם פתרון הסכסוך ללא ליטיגציה.

מיסים

תכנון מס בישראל וארה"ב לפעילות עסקית

הכולל בחינת מבנה כל הפעילות העסקית, הן בישראל והן בארה"ב, להשגת מבנה מיטבי מבחינת מס.

תכנון מס עסקי במבנה של מיזוגים

רכישת ומכירת עסקים ומיזמים משותפים תוך מתן דגש על מזעור המס בגין העברת נכסים וזכויות.

תכנון מס בינלאומי לפרטיים

(הן בישראל והן בארה"ב) הכולל תכנון הכנסות, העברת נדל"ן ומתנה בארה"ב, תכנון עזבונות, תכנון לרכישת נכסים בארה"ב על ידי תושבים זרים, תכנון רכישת נכסים על ידי אזרחי ותושבי ארה"ב ברחבי העולם וויתור על אזרחות ארה"ב.

תכנון מס לעסקים,

תכנון מס לעסקים, כולל עסקים זרים הפועלים בארה"ב, עסקים אמריקאים הפועלים מחוץ לארה"ב, ועסקים זרים הפועלים בישראל.

תכנון מס בינלאומי לעסקים

תוך שימת דגש על שיקולי יעילות, ופונקציונאליות, ניצול זכויות תחת אמנות מס בינלאומיות (במקום שקיימות) ושימוש בחברות הממוקמות בתחומי שיפוט מס נמוכים.

ייצוג מול רשויות המס האמריקניות ביחס

ייצוג מול רשויות המס האמריקניות ביחס לנושאי גבייה, מתן סיוע במשא ומתן להסכמי תשלומים, וגיבוש הצעות ופשרה.

ייצוג מול רשויות המס האמריקניות

ייצוג מול רשויות המס האמריקניות בכל הקשור לדיווחים על חשבונות בנק זרים (FBAR) והגשת גילוי מרצון בהקשר של חשבונות והכנסות מחוץ לארה"ב על ידי תושבי אזרחי ארה"ב

תכנון מס ומתן

ייצוג ללקוח ביחס לכל ההיבטים של תכנון מס עיזבון, מס מתנה כולל שימוש בנאמנויות, קרנות ביטוח חיים, פטור ממס מתנה שנתי, ונאמנויות למי שאינם אזרחים.

מקרקעין בארה"ב ובישראל

מתן ייעוץ במשא ומתן, ברכישה ובמכירת נכסים פרטיים ומסחריים וקרקע בלתי מפותחת.

ניסוח הסכמי מימון ומשכנתאות, כולל שעבודים.

עריכת הסכמי שכירות נדל"ן לטווח קצר וארוך לפרטיים ולעסקים.

ייצוג חברות נדל"ן וניהול בעלי נכסים ביחס להסכמי ניהול, מתן ייעוץ בסכסוכי חובות ובסכסוכים בין חברות ניהול ובעלי נכסים.

תכנון עיזבון, צוואות, נאמנויות

תכנון מס עיזבון, מתנה ומס דורות בארה"ב

ניהול עזבונות בניו יורק ובישראל;

צו קיום צוואה וצו קיום ירושה בישראל, הן לתושבי ישראל והן עבור אמריקאים בעלי נכסים בישראל.

כתיבת נאמנויות על פי מדינת ניו יורק, כולל נאמנויות ביטוח חיים

עריכת צוואות סטנדרטיות ומורכבות

ייפוי כוח מתמשך בישראל.

שירותים נוטריוניים

שירותי נוטריון ישראלי
סיוע בהוצאת מסמכי מקור עם אפוסטיל ממדינות ארה"ב (כגון תעודת לידה, פטירה, נישואין וכיו"ב).